תודה על הורדת תקציר מנהלים IDC בנושא AR

תודה על הורדת הדוח

מינוף מציאות מועשרת לקידום הכשרה, שיפור השירות וחיזוק שיתוף הפעולה בין עובדי קו קדמי