Outsourcing Business Case

המפתח לקביעה האם מיקור חוץ של מוקדי השירות והתמיכה נכון עבורכם, ויבטיח שההסדר החדש שנוצר הוא מוצלח, טמון במסמך ההצדקה העסקית (Business Case). מסמך כזה שלוקח בחשבון:

• מה צריך לשנות ולמה צריך לשנות
• כיצד יש להחליט על שינויים
• יתרונות: פיננסיים ולא פיננסיים
• אילו בעלי עניין צריכים להיכלל
• מתווה פעולה

ברגע שגורמים אלה נלקחים בחשבון, ה- Business Case יתייחס
לטיפול במעבר, יישום והניהול השוטף שלאחר שלבי ההסדר.

השלב הראשון בתהליך זה הוא הערכה עצמית יסודית של החברה שלכם כפי שהיא כיום…

הורידו את המסמך המלא:

    * שדות מילוי חובה